Zapisy LMR 2015

ZAPISY

 

Opłata startowa:

  • 30zł – do 09.05 włącznie na podany nr rachunku bankowego; 
  • 40zł - od 10.05 wyłącznie gotówką płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów (w momencie odbioru pakietu startowego)

 

Ramy czasowe:

Godz. 07.00 – 9.45 – rejestracja zawodników

Godz. 9.45 – odprawa techniczna i omówienie trasy maratonu

Godz. 10.00 – start maratonu

Godz. 13.00 - zamknięcie startu do Giga Maratonu

Godz. 14.30 - dekoracja Zwycięzców i wręczenie nagród.

Powrót do strony głównej maratonu